ch products copy
HaCkEd By RxR HaCkEr  |  Products   |  Gallary  |  About Us  |  Contact Us  |  Agency  |  සිංහල
ch products copy
 සිංහල
චැලේන්ජ් ෆුඩ් ප්ර ඩක්ට්ස්

චැලේන්ජ් ෆුඩ් ප්ර ඩක්ට්ස් ආයතනය 2007 වසරේදී ආරම්භ විය. මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිවෙල යටතේ දේශීය සහල් උපයෝගී කරගෙන නව කර්මාන්ත ඇරඹීමට අවස්ථාව සලසා දෙන ලද අතර ඒ යටතේ චැලේන්ජ් ෆුඩ් ප්රකඩක්ට්ස් ආයතනයද ආරම්භ විය.
චැලේන්ජ් ෆුඩ් ප්ර ඩක්ට්ස් ආයතනය මගින් සහල් ඉඳිආප්ප පිටි සකස් කරයි. මෙම චැලේන්ජ් ඉඳිආප්ප පිටි ඉතා පිරිසිදුව නවීන කර්මාන්ත ශාලාවක් තුල ඉහළම සෞඛ්යාකරක්ෂිත ක්රමම වලට අනුකූලව සකස් කෙරේ.
චැලේන්ජ් ෆුඩ් ප්රකඩක්ට්ස් කර්මාන්ත ශාලාව පහසුකම් සහිත තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක පිහිටා ඇත. එය සෞඛ්යා්රක්ෂිත ප්රපමිතීන් සහ පාරිසරික ප්ර මිතීන්ට අනුකූලව සකස් කර ඇත. සහල් පිටි ඉඳිආප්ප පිටි නිෂ්පාදනය සඳහා උසස් ප්ර්මිතියේ යන්ත්ර සූත්ර සහ පුහුණු කාර්යමණ්ඩලයක් යොදා ගෙන ඇත.
තම පාරිභෝගිකයන්ට ඉහළම තත්වයේ නිෂ්පාදන ලබා දීම චැලේන්ජ් ෆුඩ් ප්රතඩක්ට්ස් ආයතනයේ තේමාවයි.

නිෂ්පාදන

• රතු කැකුළු ඉඳිආප්ප පිටි - 500g
• රතු කැකුළු ඉඳිආප්ප පිටි - 01 Kg
• රතු කැකුළු ඉඳිආප්ප පිටි - 5Kg
• රතු කැකුළු ඉඳිආප්ප පිටි - 25Kg
• සුදු කැකුළු ඉඳිආප්ප පිටි - 500g
• සුදු කැකුළු ඉඳිආප්ප පිටි - 01 Kg
• සුදු කැකුළු ඉඳිආප්ප පිටි - 5Kg
• සුදු කැකුළු ඉඳිආප්ප පිටි - 25Kg

සම්බන්ධවන්න

• ක්ෂණික ඇමතුම් - 0 453 602 603
• දුරකතනය - 0453465917
• ඊමේල් - info@challengefoods.laknet.lk
• වෙබ්අඩවිය-www.challengefoods.laknet.lk
ch products copy
Copyright © Challenge Food Products- 2016